This post is also available in: Français (Frans)

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING:

Laatst bijgewerkt: mei 2018.

Artikel 1 – COLLECTIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Wanneer u bij ons bestelt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens.

FitnessExperts handelt comform de Europese wetgeving rondom persoonsgegevens van 24 mei 2016 (gehandhaafd vanaf 25 mei 2018). Deze wetgeving staat gekend als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) over de omgang met alle informatie over een persoon.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) standaardiseert de wetgeving inzake gegevensbescherming in alle EU-landen en legt strikte nieuwe regels op voor de controle en verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Het breidt ook de bescherming van persoonlijke gegevens en gegevensbeschermingsrechten uit door de controle terug te geven aan EU-ingezetenen.

Daarom ook doen we er alles aan om uw privé-gegevens te beschermen.

We delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden en we slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database.

Artikel 2 – DIT ZIJN DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN.

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonlijke informatie die u ons geeft:

Artikel 3 – HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonlijke informatie die we verzamelen, stelt ons in staat om:

Artikel 4 – DE JURIDISCHE GRONDEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE GEBRUIKEN.

FitnessExperts  verzamelt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan uw verzoek te voldoen. Waar aanvullende gegevens worden gevraagd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het moment van verzamelen.

De toepasselijke wetgeving laat ons toe om persoonsgegevens te verwerken, zolang we daarvoor een wettelijke verwerkingsgrond hebben. Het vereist ook dat wij u vertellen wat die gronden zijn. Als gevolg, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij op de volgende juridische gronden vertrouwen:

Artikel 5 – AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Onze website gebruikt cookies, webbeacons en andere technologieën, om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u ons online bezoekt, evenals via e-mails die we kunnen uitwisselen. De verzameling van deze informatie stelt ons in staat om uw online ervaring te personaliseren, de prestaties, bruikbaarheid en effectiviteit van FitnessExperts’s online aanwezigheid te verbeteren en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

IP-adressen: Een IP-adres is een nummer dat wordt toegewezen aan uw computer of op een op internet aangesloten apparaat wanneer u het internet bezoekt. Hiermee kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. IP-adressen waaruit bezoekers lijken voort te komen, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en systeemdiagnosedoeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm worden gebruikt om trend en prestatieanalyses van de website uit te voeren.

Cookies: Een ‘Cookie’ is een klein stukje tekst dat een website in de browser plaatst of Cookies kunnen op uw computer of op een op internet aangesloten apparaat worden geplaatst wanneer u ons online bezoekt. Hierdoor kan de site uw computer of apparaat onthouden en het dient een aantal doelen.

Op sommige van onze websites verschijnt een kennisgevingsbanner die uw toestemming vereist om cookies te verzamelen. Als u geen toestemming geeft wordt uw computer of uw op
internet aangesloten apparaat niet gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Een secundair type cookie dat gebruikersinvoer’-cookies wordt genoemd, kan nog steeds nodig zijn voor de benodigde functionaliteit. Dergelijke cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van deze kennisgevingsbanner. Uw selectie wordt opgeslagen in een cookie en is geldig voor een periode van 90 dagen. Als u uw selectie wilt intrekken, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen.

Hoewel de meeste browsers automatisch cookies accepteren, kunt u ervoor kiezen cookies al dan niet te accepteren via de instellingen van uw browser (vaak te vinden in het menu Extra of Voorkeuren van uw browser). U kunt op elk moment ook cookies van uw apparaat verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies aanvaardt, u mogelijks sommige functies van onze website niet volledig kunt ervaren.

Meer informatie over het beheren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via sites zoals www.allaboutcookies.org.

Artikel 6 – KLANTENSERVICE.

  • U kunt ons steeds bellen of mailen (zie identiteit verkoper).
  • Wettelijke documenten (zoals leveringsnota’s, facturen, enz…) worden bewaard conform de wetgeving terzake.
  • Wij bewaren enkel de gegevens van uw bestellingen om u eventueel sneller te helpen mocht dit nodig zijn.
  • Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in uw ‘account’. U, en u alleen, heeft een ‘login’ tot deze gegevens. Wij hebben geen toegang tot de inhoud van uw account.
  • U heeft recht op inzage in en rectificatie van uw gegevens. Voordat wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en verwijzing naar eventuele interacties met ons. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.
  • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt gecontroleerd).
  • Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te verwijderen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer wettelijk vereist).

Artikel 7 – BEVEILIGING.

Alle web communicatie verloopt via een SSL-verbinding om alle gegevens te beveiligen (adressen, bestelgegevens, betalingsgegevens, enz.).


Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We hebben ALLE MOGELIJKE technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Ondanks onze verregaande inspanningen kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zorgen wij ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verschaft aan personen voor wie dit noodzakelijk is. Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden.

Artikel 8 – COOKIES BEHEREN.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u onthouden dat sommige afbeeldingen mogelijks niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen of online diensten mogelijks niet kunt gebruiken. Als u geplaatste cookies wilt verwijderen, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen.

Soorten cookies:

‘Sessie’ Cookies worden alleen opgeslagen in het geheugen van het apparaat tijdens de browsersessie van een gebruiker en worden automatisch verwijderd van het apparaat van de
gebruiker wanneer de browser wordt gesloten.

‘Permanente’ Cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en worden niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, tenzij ze door u worden verwijderd. Deze cookies kunnen gebruikersvoorkeuren voor een bepaalde website onthouden, waardoor deze voorkeuren in toekomstige browsersessies kunnen worden gebruikt.

Dit zijn de cookies die op onze websites worden gebruikt:


Andere hulpmiddelen en widgets van derde partijen kunnen op onze afzonderlijke webpagina’s worden gebruikt om extra functionaliteiten te bieden. Het gebruik van deze hulpmiddelen of widgets kan een cookie op uw apparaat plaatsen om hun dienst gebruiksvriendelijker te maken en om ervoor te zorgen dat uw interactie correct wordt weergegeven op onze webpagina’s.

Cookies op zich vertellen ons niet wat uw e-mailadres is of identificeren u niet persoonlijk. In onze analytische rapporten kunnen we andere identificatiegegevens, waaronder IP-adressen, verkrijgen, maar dit is bedoeld om het aantal unieke bezoekers van onze websites en de geografische oorsprong van bezoekerstrends te identificeren, en niet om individuele bezoekers te identificeren.

DOOR OP ONZE WEBSITES TE NAVIGEREN OF DOOR UW INLOGGEGEVENS IN TE GEVEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ZONES GERESERVEERD VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WE DEZE COOKIES OP UW COMPUTER OF OP HET INTERNET AANGESLOTEN APPARAAT KUNNEN PLAATSEN.

Artikel 9 – WEBBEACONS.

Een webbeacon is een klein afbeeldingsbestand op een webpagina dat kan worden gebruikt om bepaalde informatie van uw computer te verzamelen, zoals een IP-adres, de tijd dat de inhoud werd bekeken, een browsertype en het bestaan van cookies die eerder waren ingesteld door dezelfde server. FitnessExperts gebruikt enkel webbeacons in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

FitnessExperts  of haar dienstverleners kunnen webbeacons gebruiken om de effectiviteit te volgen van websites van derden die ons rekruterings- of marketingdiensten aanbieden of om geaggregeerde bezoekersstatistieken te verzamelen en cookies te beheren.

U heeft de mogelijkheid om sommige webbeacons onbruikbaar te maken door bijhorende cookies af te wijzen. De webbeacon kan nog steeds een anoniem bezoek vanaf uw IP-adres registreren maar de cookie-informatie zal niet worden geregistreerd.

In sommige van onze nieuwsbrieven en andere communicaties kunnen we de acties van ontvangers volgen, zoals de frequentie van de opening van e-mails via links opgenomen in deze berichten. We verzamelen deze informatie om de interesse van gebruikers te meten en toekomstige gebruikerservaringen te verbeteren.

Artikel 10 – LOCATIEGEBASEERDE TOOLS.

We kunnen de geografische locatie van uw computer of mobiel apparaat registreren en gebruiken. Deze locatiegegevens worden verzameld met het doel u informatie te verschaffen. De locatiegegevens worden verzameld met het doel u informatie te verschaffen over diensten die volgens ons met het oog op uw geografische locatie voor u interessant kunnen zijn en onze locatiegebaseerde producten en diensten te verbeteren.

Artikel 11 – SOCIALE MEDIA WIDGETS EN APPLICATIES.

Onze websites kunnen over functionaliteiten beschikken die het mogelijk maken inhoud te delen via sociale media van derden, zoals de Facebook Like-knop en de Twitter-widget. Deze sociale media kunnen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze websites verzamelen en gebruiken (zie ‘Inhoud delen’ hierboven). Persoonsgegevens die u via deze sociale media verstrekt, kunnen worden verzameld en gebruikt door andere leden van die sociale media-applicatie, en op deze interacties is het privacybeleid van de bedrijven die deze applicatie ter beschikking stellen van toepassing. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze bedrijven of de manier waarop zij uw gegevens gebruiken.

Artikel 12 – WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING.

FitnessExperts  kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen om onze huidige praktijken weer te geven op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen wij de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan de pagina aanpassen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop uw gegevens beschermd worden.
Indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop wij uw persoonsgegevens bewerken, zullen wij dit duidelijk maken op onze website.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Geef een reactie